Ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας σχετικά με τον Έγκαιρο Προγραμματισμό Φροντίδας

 • Τι θα συνέβαινε αν ήσασταν πολύ άρρωστος/η ή είχατε ένα σοβαρό ατύχημα και δεν μπορούσατε να αποφασίσετε μόνοι σας;
 • Ποιος θα σας βοηθήσει να λάβετε ιατρικές αποφάσεις για εσάς;
 • Πώς θα ξέρουν τι θέλετε αν δεν μπορείτε να τους το πείτε εσείς;

Τι είναι ο Έγκαιρος Προγραμματισμός Φροντίδας;

Έγκαιρος Προγραμματισμός Φροντίδας είναι η διαδικασία προγραμματισμού για τη μελλοντική σας υγειονομική περίθαλψη. Πρόκειται για τον προγραμματισμό του είδους υγειονομικής περίθαλψης που θα θέλατε να λάβετε αν μελλοντικά αρρωστήσετε ή τραυματιστείτε και δεν είστε σε θέση να συμμετάσχετε στη συζήτηση εκείνη τη στιγμή.

Μπορείτε να γράψετε τις προτιμήσεις και τις αξίες σας σε Οδηγίες Έγκαιρης Φροντίδας. Αυτό είναι ένα έντυπο που σας επιτρέπει να τεκμηριώσετε τις προτιμήσεις σας για μελλοντική ιατρική περίθαλψη. Μπορείτε να καταγράψετε γενικές δηλώσεις σχετικά με τις αξίες και τις προτιμήσεις σας για να καθοδηγήσετε τις μελλοντικές αποφάσεις σχετικά με την ιατρική θεραπεία ή να καταγράψετε οδηγίες που συμφωνούν ή απορρίπτουν συγκεκριμένους τύπους θεραπείας.

Εάν έρθει ο καιρός που θα είστε πάρα πολύ άσχημα για να μιλήσετε μόνοι σας για τον εαυτό σας, οι Οδηγίες Έγκαιρης Φροντίδας θα σας βοηθήσουν να καθοδηγήσετε τους αγαπημένους σας και τους επαγγελματίες υγείας που σας φροντίζουν να λάβουν τις σωστές αποφάσεις για εσάς.

Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι:

Ο: Ορίστε έναν Υπεύθυνο Λήψης Αποφάσεων σχετικά με την Ιατρική Περίθαλψη

 • Ο Υπεύθυνος Λήψης Αποφάσεων σχετικά με την Ιατρική Περίθαλψη είναι ένα πρόσωπο που επιλέγετε να λάβει ιατρικές αποφάσεις για λογαριασμό σας, όπως αναφέρεται στο νομικό έγγραφο γνωστό ως «Έγγραφο Υπεύθυνου Λήψης Αποφάσεων Ιατρικής Περίθαλψης».
 • Συνιστάται να επιλέξετε κάποιον που εμπιστεύεστε ως υπεύθυνο λήψης αποφάσεων για ιατρική περίθαλψη, όπως ένα μέλος της οικογένειας, ένα φίλο ή το γιατρό σας, και να τον επιλέξετε καθώς έχετε την ικανότητα να λάβετε σωστές αποφάσεις.
 • Υπογράφοντας ένα έντυπο Υπεύθυνου Λήψης Αποφάσεων Ιατρικής Περίθαλψης, καθιστά σαφές ποιος θέλετε να λάβει αποφάσεις για ιατρική περίθαλψη γι’ εσάς σε περίπτωση που είστε πάρα πολύ άρρωστο/η για να το κάνετε μόνοι σας.
 • Μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα Άτομο Υποστήριξης. Το Άτομο Υποστήριξης μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε τις δικές σας ιατρικές αποφάσεις ενώ μπορείτε ακόμα να το κάνετε. Ο γιατρός σας μπορεί επίσης να σας βοηθήσει μ’ αυτές τις αποφάσεις.

Γ: Γνωστοποιήστε τους τις προτιμήσεις σας

 • Μιλήστε για τις αξίες και τις προτιμήσεις σας για υγειονομική περίθαλψη με:
  • Τον Υπεύθυνο Λήψης Αποφάσεων για Ιατρική Περίθαλψη.
  • Tο γιατρό και την ομάδα υγειονομικής περίθαλψης
  • Tην οικογένεια, τους φίλους και το Άτομο Υποστήριξης.
 • Πείτε τους τι είναι σημαντικό για εσάς.

Γ: Γράψτε το σε χαρτί

 • Εάν υπάρχει κάτι για το οποίο αισθάνεστε έντονα, θα πρέπει να το γράψετε στις Οδηγίες σας Έγκαιρης Φροντίδας.
 • Αυτό διασφαλίζει το ότι οι προτιμήσεις σας είναι γνωστές.
 • Μπορεί να θέλετε να το κάνετε αυτό εάν δεν έχετε κάποιον να διορίσετε ως Υπεύθυνο Λήψης Αποφάσεων για Ιατρική Περίθαλψη.
 • Κάθε φορά που πηγαίνετε στο νοσοκομείο, θα πρέπει να πάρετε μαζί σας τις  Οδηγίες σας Έγκαιρης Φροντίδας για να βεβαιωθείτε ότι οι επιθυμίες σας είναι γνωστές.
 • Είναι επίσης σημαντικό να γνωστοποιήσετε τις τυχόν αλλαγές στις προτιμήσεις σας στον Υπεύθυνο Λήψης Αποφάσεων για Ιατρική Περίθαλψη, στο Άτομο Υποστήριξης και στους φορείς παροχής υγειονομικής περίθαλψης.

Πώς μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία;

Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσετε τον Έγκαιρο Προγραμματισμό Φροντίδας είναι να μιλήσετε στο γιατρό σας.

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στα πρότυπα έντυπα Έγκαιρου Προγραμματισμού Φροντίδας μέσω του:

 https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/end-of-life-care/advance-care-planning/acp-forms

 

 

 

Αποποίηση ευθύνης: Αυτό το κείμενο περιγράφει τη γενικά αποδεκτή πρακτική κατά το χρόνο της δημοσίευσης. Είναι μόνο μια περίληψη των κλινικών γνώσεων σχετικά με τον τομέα αυτόν. Το Νοσοκομείο Royal Victorian Eye and Ear Hospital δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το κείμενο είναι ολοκληρωμένες. Δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια που προκύψει από ακατάλληλη εφαρμογή αυτών των πληροφοριών.

Consumer Reviewed Tick logo
 • Advance Care Planning (ACP) – (Greek) #236
 • Owner: Diagnostic Eye Services
 • Last Reviewed: July 10, 2023
 • Next Review: July 10, 2028