İyi huylu Paroksismal Konumsal Vertigo (BPPV), baş dönmesi, vertigo, dengesizlik ve mide bulantısı gibi belirtilerle iç kulağın yaygın bir bozukluğudur.

BPPV vertigonun en yaygın nedenidir,  özellikle yaşlı nüfusta (65 yaşın üzerindeki insanlar) .

BPPV, normalde iç kulağınızın (utrikül) vestibüler (veya denge) sisteminin bir bölümünde bulunan kristaller (otokoni olarak adlandırılır), yerinden çıktığında ve iç kulak dengesi sisteminin başka bir bölümünde (yarı dairesel kanallardan biri) toplandığında ortaya çıkar.

Başınız hareket ettikçe, yerinden çıkmış kristaller de hareket eder ve önce beyninize sonra gözlerinize yanlış mesajlar gönderilir. Beyin, başın hareket ettiği mesajlarını alır, ancak baş sadece hafifçe hareket etmiştir.  Bu,  yatakta yuvarlanma, yatağa girme / çıkma veya yukarıya bakmak veya yukarıya uzanmak (örneğin üst rafa uzanmak veya  gözünüze damla koymak)  gibi yaygın hareketlerle veya pozisyonda değişikliklerle  hareket yanılsaması veya baş dönmesi gibi belirtilere neden olacaktır.

Belirtiler genellikle aralıklıdır, ancak tekrarlayıcı olabilir – birkaç hafta veya ay kaybolabilir ve sonra geri dönebilirler.

BPPV neden olur?

BPPV’nin bilinen bazı nedenleri arasında kafa yaralanması, artan yaşla ilişkili iç kulaktaki vestibüler sistemin dejenerasyonu veya bir iç kulak bozukluğunun neden olduğu hasar yer alsa da, kristallerin yerinden çıkmasının nedeni genellikle bilinmemektedir. BPPV ve osteoporoz arasında da bir ilişki vardır.

Teşhis nasıl konur?

Durumun teşhisi aşağıda belirtilenlere dayanacaktır:

  • tıbbi geçmişiniz
  • baş dönmesinin ne zaman ve nerede oluştuğuna ilişkin soruların yanıtları
  • fiziksel muayene
  • bir sağlık uzmanı tarafından yapılan testlerin sonuçları

Belirtilerin normal kalıplara uymadığı veya her iki kulakta olduğu durumlarda, ki bunların her ikisi de tanıyı daha zor hale getirir, başka testler gerekebilir.

BPPV nasıl tedavi edilir?

BPPV teşhis edilebilir ve gerekli tekniklere aşina olan bir sağlık uzmanı tarafından öğretilen genellikle basit egzersizler veya  manevralarla etkili bir şekilde tedavi edilir. Bununla birlikte, belirtiler devam ederse, bir uzmana yönlendirilebilirsiniz.

BBPV genellikle kristalleri iç kulağın yarı dairesel kanalından denge sistemi tarafından gönderilecek yanlış mesajları uyarmayacak bir alana taşımayı amaçlayan bir dizi konumsal manevra kullanılarak tedavi edilir.  Bazen ikinci bir tedavi gerekebilir. Sağlık uzmanınız bu manevraları odalarında gerçekleştirebilir veya size evde yapmanız için egzersizler verebilir.

Manevralar ve egzersizler önerilmişse, tedaviye devam etmek önemlidir, çünkü BPPV ile ilişkili vertigo ve mide bulantısını tedavi etmek için basit ve müdahale gerektirmeyen bir yol sağlarlar.

BPPV zamanla azalabilir, ancak düşmeleri veya yaralanmaları önlemek için erken aşamalarda tedavi yaptırmak önemlidir. Bu, ek denge egzersizlerinin de yararlı olabileceği yaşlı nüfus için özellikle önemlidir. Aşırı durumlarda, etkilenen kanalı vestibüler sistemin geri kalanının işlevini bozmadan bloke etmek için ameliyat yapılabilir.

Hareket hastalığı ilaçlarının çok kısa süreli kullanımı bazen BPPV ile ilişkili mide bulantısını kontrol etmek için yararlıdır.

Gandel Philanthropy Denge Bozuklukları Teşhis Bilimi

Bir Gandel Philanthropy Toplum Hibesi’nden sağlanan finansman sayesinde, Göz ve Kulak Hastanesi’ndeki Denge Bozuklukları ve Ataksi Servisi (BDAS), Victoria’da Epley Omniax Konumlandırma Sistemi’ne sahip tek yerdir. Sistem, BPPV’yi ve kişinin hareket ettiğinde oluşan diğer baş dönmesi formlarını teşhis etmek ve tedavi etmek için kullanılır. Denge Bozuklukları ve Ataksi Servisi’ne yönlendirme yapılması gerekmektedir.

Daha fazla bilgi

Denge Bozuklukları ve Ataksi Servisi (BDAS) / Nöro-otoloji Araştırma Birimi
Victoria Kraliyet Göz ve Kulak Hastanesi
Tel: (03) 9929 8270
www.eyeandear.org.au/balance

Yasal Uyarı Bu belge, yalnızca yayınlandığı sırada genel kabul gören uygulamayı açıklar. Bu alanla ilgili klinik bilgilerin sadece bir özetidir. Viktorya Kraliyet Göz ve Kulak Hastanesi, bu belgede yer alan bilgilerin kapsamlı olduğuna dair açık veya zımni hiçbir garanti vermez. Bu bilgilerin uygunsuz bir şekilde kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir sonuç için hiçbir sorumluluk kabul etmezler.

Consumer Reviewed Tick logo
  • Benign Paraxysmal Positional Vertigo (BPPV) – (Turkish) #246
  • Owner: Balance Disorders and Ataxia Service (BDAS)
  • Last Reviewed: July 11, 2023
  • Next Review: July 11, 2028