Ο Καλοήθης Παροξυσμικός Ίλιγγος Θέσης (Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) είναι μια συνήθης διαταραχή του έσω αυτιού με συμπτώματα που περιλαμβάνουν ζαλάδα, ίλιγγο, αστάθεια και ναυτία.

Το BPPV είναι η πιο συνήθης αιτία του ιλίγγου, ειδικά στον ηλικιωμένο πληθυσμό (άτομα άνω των 65 ετών).

Το BPPV συμβαίνει όταν κρύσταλλοι (καλούνται ωτοκονία), που συνήθως βρίσκονται σ’ ένα μέρος του αιθουσαίου συστήματος (ή της ισορροπίας) του έσω αυτιού σας (το ελλειπτικό κυστίδιο) αποσυνδέονται και συλλέγονται σε άλλο μέρος του συστήματος ισορροπίας του έσω αυτιού (ένας από τους ημικύκλιους σωλήνες).

Καθώς το κεφάλι σας κινείται, κινούνται επίσης οι αποκολλημένοι κρύσταλλοι και λανθασμένα μηνύματα αποστέλλονται στον εγκέφαλό σας και στη συνέχεια στα μάτια σας. Ο εγκέφαλος λαμβάνει τα μηνύματα ότι το κεφάλι κινείται παρόλο που το κεφάλι μετακινήθηκε ελαφρά από τη θέση του. Αυτό θα προκαλέσει συμπτώματα όπως ψευδαίσθηση κίνησης ή περιστροφής με συνήθεις κινήσεις ή αλλαγές στη θέση, όπως όταν γυρίζετε στο κρεβάτι, όταν σηκώνεστε ή ξαπλώνετε στο κρεβάτι, ή όταν κοιτάτε ψηλά ή προσπαθείτε να πιάσετε κάτι ψηλά (για παράδειγμα στο πάνω ράφι ή να βάλετε σταγόνες στο μάτι σας).

Τα συμπτώματα είναι συνήθως διακεκομμένα αλλά μπορεί να γίνουν επαναλαμβανόμενα – μπορεί να σταματήσουν για αρκετές εβδομάδες ή μήνες κάθε φορά και στη συνέχεια να επιστρέψουν.

Τι προκαλεί το BPPV;

Ο λόγος για τον οποίο οι κρύσταλλοι αποκολλούνται συχνά είναι άγνωστος, αν και ορισμένες γνωστές αιτίες του BPPV περιλαμβάνουν τραυματισμό στο κεφάλι, εκφυλισμό του αιθουσαίου συστήματος στο έσω αυτί που σχετίζεται με την ηλικία ή βλάβη που προκαλείται από μια διαταραχή του έσω αυτιού. Υπάρχει επίσης συσχέτιση μεταξύ BPPV και οστεοπόρωσης.

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση της πάθησης βασίζεται στα παρακάτω:

  • από το ιατρικό σας ιστορικό
  • από τις απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με το πότε και πού συμβαίνει η ζαλάδα
  • σε μια σωματική εξέταση
  • από τα αποτελέσματα των εξετάσεων που εκτελούνται από επαγγελματία υγείας

Μπορεί να χρειαστούν και άλλες εξετάσεις σε περιπτώσεις όπου τα συμπτώματα δεν ταιριάζουν με τα συνηθισμένα πρότυπα ή είναι και στα δύο αυτιά, οπότε και τα δύο αυτά καθιστούν τη διάγνωση δυσκολότερη.

Πώς αντιμετωπίζεται το BPPV;

Το BPPV μπορεί να διαγνωστεί και συνήθως αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με απλές ασκήσεις ή ελιγμούς, που διδάσκονται από επαγγελματία υγείας ο οποίος είναι εξοικειωμένος με τις τεχνικές που απαιτούνται. Ωστόσο, αν τα συμπτώματα συνεχίζονται, ενδέχεται να παραπεμφθείτε σε σπεσιαλίστα.

Το BBPV συνήθως αντιμετωπίζεται χρησιμοποιώντας μια σειρά ελιγμών θέσης που στοχεύουν να μετακινήσουν τους κρυστάλλους από τον ημικύκλιο σωλήνα του έσω αυτιού σε μια περιοχή που δεν θα διεγείρει την αποστολή λανθασμένων μηνυμάτων από το σύστημα ισορροπίας. Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί μια δεύτερη θεραπεία. Ο επαγγελματίας της υγείας σας μπορεί να εκτελέσει αυτούς τους ελιγμούς στο ιατρείο του ή μπορεί να σας δώσει ασκήσεις να τις κάνετε στο σπίτι.

Αν σας συνέστησαν να κάνετε ελιγμούς και ασκήσεις, είναι σημαντικό να επιμείνετε με τη θεραπεία επειδή παρέχουν έναν απλό και μη επεμβατικό τρόπο αντιμετώπισης του ίλιγγου και της ναυτίας που σχετίζεται με το BPPV.

Το BPPV μπορεί να υποχωρήσει με το χρόνο, αλλά είναι σημαντικό να αναζητήσετε θεραπεία στα αρχικά στάδια για να αποφύγετε τα πεσίματα ή τους τραυματισμούς. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον ηλικιωμένο πληθυσμό όταν μπορεί επίσης να είναι χρήσιμες οι ασκήσεις ισορροπίας. Σε ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να γίνει εγχείρηση για να αποκλειστεί ο επηρεασμένος σωλήνας χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία του υπόλοιπου αιθουσαίου συστήματος.

Μια πολύ βραχυπρόθεσμη χρήση φαρμάκων για τη ναυτία είναι μερικές φορές χρήσιμη για τον έλεγχο της ναυτίας που σχετίζεται με το BPPV. 

Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Διαγνωστικής Διαταραχών Ισορροπίας Gandel

Με τη χρηματοδότηση μέσω μιας Κοινοτικής Επιχορήγησης του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Gandel, η Υπηρεσία Διαταραχών Ισορροπίας και Αταξίας (Balance Disorders and Ataxia Service – BDAS) στο Νοσοκομείο Eye and Ear Hospital είναι το μόνο μέρος στη Βικτώρια που διαθέτει το Σύστημα Εντοπισμού Θέσης Epley Omniax. Το σύστημα χρησιμοποιείται για τη διάγνωση και τη θεραπεία του BPPV και άλλων μορφών ζαλάδας που προκαλούνται όταν ένα άτομο κινείται. Απαιτείται παραπομπή στην Υπηρεσία Διαταραχών Ισορροπίας και Αταξίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Balance Disorders and Ataxia Service (BDAS) / Neuro-otology Investigation Unit (Υπηρεσία Διαταραχών Ισορροπίας και Αταξίας / Μονάδα Διερεύνησης Νευροωτολογίας)
The Royal Victorian Eye and Ear Hospital
Τηλ: (03) 9929 8270
www.eyeandear.org.au/balance

Αποποίηση ευθύνης: Αυτό το κείμενο περιγράφει τη γενικά αποδεκτή πρακτική κατά το χρόνο της δημοσίευσης. Είναι μόνο μια περίληψη των κλινικών γνώσεων σχετικά με τον τομέα αυτόν. Το Νοσοκομείο Royal Victorian Eye and Ear Hospital δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το κείμενο είναι ολοκληρωμένες. Δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια που προκύψει από ακατάλληλη εφαρμογή αυτών των πληροφοριών.

Consumer Reviewed Tick logo
  • Benign Paraxysmal Positional Vertigo (BPPV) – (Greek) #244
  • Owner: Balance Disorders and Ataxia Service (BDAS)
  • Last Reviewed: July 11, 2023
  • Next Review: July 11, 2028